Töötajad

Annely Võsaste : Juhataja

Annely Võsaste

Juhataja

Telefon: 5061838, 746 1000

annely.vosaste@htk.tartu.ee
Mai Hansen : Sekretär

Mai Hansen

Sekretär

Telefon: 746 1000

mai.hansen@htk.tartu.ee
Helen Binsol : Rehabilitatsioonitöö koordinaator

Helen Binsol

Rehabilitatsioonitöö koordinaator

Helen tegeleb rehabilitatsioonialase tegevuse koordineerimisega, et tagada lastele ja nende peredele kvaliteetne  ja kasutajasõbralik rehabilitatsiooni teenus.
helen.binsol@htk.tartu.ee
Sirje Uibo : Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje Uibo

Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje tegeleb peamiselt koolilastega.

sirje.uibo@htk.tartu.ee
Ly Erg : Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly Erg

Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly tegeleb laste koolimurede põhjuste välja selgitamise ja leevendamisega ning perede, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamise ja koostöö edendamisega.
ly.erg@htk.tartu.ee
Kaisa Hunt : Psühholoog

Kaisa Hunt

Psühholoog

kaisa.hunt@htk.tartu.ee
Rena Pent : Psühholoog

Rena Pent

Psühholoog

Rena pakub psühholoogilist nõustamist lastele ja noortele ning nende peredele. Esimesele kohtumisele on oodatud terve pere.

rena.pent@htk.tartu.ee
Jana Saluoks : Psühholoog

Jana Saluoks

Psühholoog

Jana tegeleb valdavalt väikelaste ja koolieelikutega, kasutades oma töös palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapia, kunstiteraapia). Ta viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist.
jana.saluoks@htk.tartu.ee
Merike Rand : Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike Rand

Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike on eripedagoog, kes hindab 1.- 9.kl õppija õpioskuste ja arengu taset, jagab soovitusi õppekorralduses muudatuste tegemiseks ning õpilase toetamiseks ainetunnis ja kodusel õppimisel. Eripedagoogina nõustab lapsevanemaid, õpetajaid ning koolide tugimeeskondi, teeb koostööd teiste erialaspetsialistide ning kolleegidega.

Erimetoodilist materjali saab lugeda tema kodulehel.

merike.rand@htk.tartu.ee
Merle Varik : Eripedagoog

Merle Varik

Eripedagoog

Merle töötab peamiselt kooleelikute ning I ja II kooliastme lastega.
merle.varik@htk.tartu.ee
Galina Manajenkova : Eripedagoog

Galina Manajenkova

Eripedagoog

Galina töötab peamiselt vene- ja kakskeelsete lastega.
galina.manajenkova@htk.tartu.ee
Keiti Kungla-Lilo : Eripedagoog

Keiti Kungla-Lilo

Eripedagoog

Keiti töötab peamiselt eelkooliealiste lastega.

keiti.kungla-lilo@htk.tartu.ee
Ülle Kuusik : Logopeed, Tasandusrühmade meeskondade aineühenduse koordinaator

Ülle Kuusik

Logopeed, Tasandusrühmade meeskondade aineühenduse koordinaator

Ülle töötab valdavalt koolieelikutega. Tema kitsam töösuund on väikelaste ja nende perede toetamine. Ülle omab ka eripedagoogi kutset.
ulle.kuusik@htk.tartu.ee
Siiri Niine : Logopeed, alushariduse tugiteenuste arendusjuht; Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri Niine

Logopeed, alushariduse tugiteenuste arendusjuht; Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri töötab peamiselt eelkooliealiste lastega, hääldusprobleemide puhul nõustab ta ka kooliealisi lapsi.

 

siiri.niine@htk.tartu.ee
Katre Kandimaa : Logopeed

Katre Kandimaa

Logopeed

Katre töötab kõneprobleemidega väikelaste, koolieelikute ning vajadusel ka 1. kooliastme õpilastega. Varasemale töökogemusele ning koolitustele toetudes, tegeleb ta suhtlemisraskustega laste arengu hindamise ning vanemate nõustamisega.

katre.kandimaa@htk.tartu.ee
Päivi Kõiv : Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi Kõiv

Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi töötab peamiselt eelkooliealiste lastega. Ta on spetsialiseerunud kogelusteraapiale, kuid tegeleb ka teiste väikelaste kõneprobleemidega.
paivi.koiv@htk.tartu.ee
Hene Binsol : Logopeed

Hene Binsol

Logopeed

Hene tegeleb peamiselt koolieelikute (alates 6-aastaste) ja vanemate lastega.

 

hene.binsol@htk.tartu.ee
Kadi Lukka : Sotsiaalpedagoog, üldhariduse tugiteenuste arendusjuht

Kadi Lukka

Sotsiaalpedagoog, üldhariduse tugiteenuste arendusjuht

kadi.lukka@htk.tartu.ee
Lea Voltri : Sotsiaalpedagoog, Tartu sotsiaalpedagoogide aineühenduse koordinaator

Lea Voltri

Sotsiaalpedagoog, Tartu sotsiaalpedagoogide aineühenduse koordinaator

Lea juurde on oodatud nii koolieelses ja koolieas lapsed, noored ning nende vanemad, eestkostjad, võrgustikuliikmed.

lea.voltri@htk.tartu.ee
Aime Meos : Lastepsühhiaater

Aime Meos

Lastepsühhiaater

Aime nõustab HTK spetsialiste ning nende poolt suunatud lapsi ja noori.

htk@htk.tartu.ee
Piret Arendi : Psühholoog

Piret Arendi

Psühholoog

piret.arendi@htk.tartu.ee
Piret Evert : Psühholoog

Piret Evert

Psühholoog

Piret tegeleb valdavalt väikeste lastega ja neid ümbritseva süsteemiga, milleks on kodu ja lasteaed. Ta kasutab oma töös teadmisi mängu-, pere- ja skeemiteraapiast.

 

piret.evert@htk.tartu.ee
Rine Kukk : Psühholoog

Rine Kukk

Psühholoog

Lastega töös kasutab ta mänguteraapia väljaõppes omandatud tehnikaid.

rine.kukk@htk.tartu.ee
Maria Urbel : Psühholoog

Maria Urbel

Psühholoog

Maria töötab lastega, rakendades pere-, mängu- ja loovteraapia võtteid. Maria nõustab ja toetab lasteaedades eesti- ja venekeelseid lapsi, nende vanemaid, õpetajaid ning juhtkonda.

maria.urbel@htk.tartu.ee
Annika Maarend : Psühholoog

Annika Maarend

Psühholoog

annika.maarend@htk.tartu.ee
Elis Sarapuu : Psühholoog

Elis Sarapuu

Psühholoog

elis.sarapuu@htk.tartu.ee
Anna Sumyk : Ukraina laste hariduskoordinaator

Anna Sumyk

Ukraina laste hariduskoordinaator

Telefon: 53311728

 

anna.sumyk@htk.tartu.ee
Natalia Boychenko : Ukraina laste psühholoog-nõustaja

Natalia Boychenko

Ukraina laste psühholoog-nõustaja

Telefon: 54300309

natalia.boychenko@htk.tartu.ee