Logopeedid

Logopeed hindab lapse kõne ja suhtlemisoskust. Logopeedi töövaldkonnad on kõne mõistmine, suulise kõne komponendid (hääldamine, grammatika, siduskõne), kirjalik kõne, kõne kasutamine (suhtlemine, tegevuste reguleerimine kõnega), mitteverbaalne suhtlemine.

Ülle Kuusik : Logopeed, Tasandusrühmade meeskondade aineühenduse koordinaator

Ülle Kuusik

Logopeed, Tasandusrühmade meeskondade aineühenduse koordinaator

Ülle töötab valdavalt koolieelikutega. Tema kitsam töösuund on väikelaste ja nende perede toetamine. Ülle omab ka eripedagoogi kutset.
ulle.kuusik@htk.tartu.ee
Siiri Niine : Logopeed, alushariduse tugiteenuste arendusjuht; Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri Niine

Logopeed, alushariduse tugiteenuste arendusjuht; Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri töötab peamiselt eelkooliealiste lastega, hääldusprobleemide puhul nõustab ta ka kooliealisi lapsi.

 

siiri.niine@htk.tartu.ee
Katre Kandimaa : Logopeed

Katre Kandimaa

Logopeed

Katre töötab kõneprobleemidega väikelaste, koolieelikute ning vajadusel ka 1. kooliastme õpilastega. Varasemale töökogemusele ning koolitustele toetudes, tegeleb ta suhtlemisraskustega laste arengu hindamise ning vanemate nõustamisega.

katre.kandimaa@htk.tartu.ee
Päivi Kõiv : Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi Kõiv

Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi töötab peamiselt eelkooliealiste lastega. Ta on spetsialiseerunud kogelusteraapiale, kuid tegeleb ka teiste väikelaste kõneprobleemidega.
paivi.koiv@htk.tartu.ee
Hene Binsol : Logopeed

Hene Binsol

Logopeed

Hene tegeleb peamiselt koolieelikute (alates 6-aastaste) ja vanemate lastega.

 

hene.binsol@htk.tartu.ee