Tugispetsialistide aineühendused

Tartu linna haridusasutustes töötavad tugispetsialistid on valdkonniti ühinenud ja korraldavad ühiste eesmärkide elluviimist aineühenduste kaudu.

Aineühenduste kaudu korraldatakse liikmete arendamiseks ja jõustamiseks erinevaid koolitusi, seminare ja teabepäevi. Lisaks võimaldatakse aineühenduste kaudu rühmasupervisioone ja kovisioone. Samuti on oluline roll Tartu linna õpilasvõistluste ja ürituste läbiviimisel.

Aineühenduse koordineerimise ülesanded on jaotatud Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialistide vahel. Hetkel on koos käimas 8 aineühendust:

Aineühenduse nimetus Koordinaator Kontakt
Koolide eripedagoogid Merike Rand merike.rand@htk.tartu.ee
Koolide ja lasteaedade psühholoogid Ly Erg ly.erg@htk.tartu.ee
Koolide sotsiaalpedagoogid Lea Voltri lea.voltri@htk.tartu.ee
Koolide HEVKOd Sirje Uibo sirje.uibo@htk.tartu.ee
Lasteaedade logopeedid Päivi Kõiv paivi.koiv@htk.tartu.ee
Lasteaedade HEVKOd Siiri Niine siiri.niine@htk.tartu.ee
Lasteaedade eripedagoogid Keiti Kungla-Lilo keiti.kungla-lilo@htk.tartu.ee
Erirühmade meeskonnad Katre Kandimaa katre.kandimaa@htk.tartu.ee