Eripedagoogid

Eripedagoog uurib ja arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Eripedagoog hindab lapse koolivalmidust.

Sirje Uibo : Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje Uibo

Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje tegeleb peamiselt koolilastega.

sirje.uibo@htk.tartu.ee
Merike Rand : Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike Rand

Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike tegeleb peamiselt laste koolivalmiduse hindamise ning koolilaste toetamisega ning pakub eripedagoogilist nõustamist lapsevanematele, õpetajatele ning Tartu koolide tugimeeskondadele.
merike.rand@htk.tartu.ee
Merle Varik : Eripedagoog

Merle Varik

Eripedagoog

Merle töötab peamiselt kooleelikute ning I ja II kooliastme lastega.
merle.varik@htk.tartu.ee
Galina Manajenkova : Eripedagoog

Galina Manajenkova

Eripedagoog

Galina töötab peamiselt vene- ja kakskeelsete lastega.
galina.manajenkova@htk.tartu.ee
Keiti Kungla-Lilo : Eripedagoog

Keiti Kungla-Lilo

Eripedagoog

Keiti töötab peamiselt eelkooliealiste lastega.

keiti.kungla-lilo@htk.tartu.ee