Haridusasutuse nõustamine

Sihtrühm: Haridusasutuse meeskond või meeskonna liige, kes on seotud tuge vajava lapsega 

Teenuse sisu: Juhtumi arutelu HTKs/haridusasutuses, kuhu on lisaks HTK spetsialistidele kaasatud teised seotud osapooled. Arutelu lõppeb konkreetsete soovituste ja kokkulepetega. Vähemalt 3 kuu möödudes kokkuvõtete tegemine soovituste ja kokkulepete rakendamisest. 

Meeskonna nõustamisteenusele saavad pöörduda ainult Tartu linna koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid.

  Pöörduja perekonnanimi *
  Veenduge, et sisestatud telefoninumber ning e-posti aadress on korrektsed!


  Grupp


  Parema teenuse tagamiseks lisage taotlusele olulisi juhtumiga seotud materjale järgneva üleslaadimisvormi kaudu. Kui pöördumine sisaldab lapse isikuandmeid, peab kool/lasteaed olema veendunud, et lapsevanema nõusolek on olemas!

  captcha
  * - Kohustuslik väli

  Pärast taotluse esitamist võtame Teiega ühendust hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluses esitatud e-maili või telefoni teel.

  Kui Teil tekib vormi täitmisega seoses küsimusi, siis helistage Hariduse Tugiteenuste Keskuse lahtiolekuaegadel telefonil 746 1000

  Ankeedis kajastatud isikuandmed kogutakse nõustamise efektiivse läbiviimise toetamiseks. Toetudes isikuandmete kaitse üldmäärusele kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest.