Nõustamisvõimalused Tartus

Lisaks HTK-le pakuvad Tartu linna lastele, vanematele, õpetajatele ja haridusasutustele nõustamist järgmised asutused:

Psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi pakkuvate asutuste nimekiri asub siin.

Logopeedilist abi pakkuvate asutuste nimekiri asub siin.

Eraõpetaja teenust vahendab https://mentornaut.ee/.