Lasteaiast kooli ülemineku toetamine

Sihtrühm: Tuge vajav koolieelik (alates 5-6-aastane laps) ja tema lähivõrgustik (lasteaia haridustöötajad, tulevase kooli haridustöötajad, lapsevanemad/eestkostja). Teenus sobib ka kodustele kooli minevatele lastele, kellel on koolini jäänud kuni kaks aastat.

Teenuse sisu:

 • Tuge vajava lapse uuring lasteasutuses (läbi viivad HTK spetsialistid, kaasates vajadusel erinevate Tartu linna erikoolide spetsialiste).
 • Lapsevanema ja lasteaia meeskonna nõustamine lapse arendamise osas erivajadusest lähtuvalt.
 • Lapsevanema nõustamine lapsele sobiliku koolitüübi valikul Tartu linnas, vanema toetamine vajaliku dokumentatsiooni kogumisel.
 • Lapse tulevase kooli meeskonna nõustamine lapse erivajadusest lähtuvalt (kui laps läheb elukohajärgsesse piirkonnakooli).

Registreerimine:  Hariduse Tugiteenuste Keskus puhkab 01.07. – 31.07.

  Meie teenustele saab uuesti registreerida alates 12.08.  Õppenõustamisel toimub kliendi terviseandmete töötlemine lapsevanema nõusolekul. Nõusoleku andmiseks oleme välja töötanud nõusoleku vormi (lae alla siit). Palume kliendil vastuvõtule tulles:

  • väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud dokument kaasa võtta,
  • digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vorm enne nõustamisaega aadressile htk@htk.tartu.ee saata,
  • või täita dokument Hariduse Tugiteenuste Keskuses kohapeal.

  Pärast taotluse esitamist võtame Teiega ühendust hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluses esitatud e-maili või telefoni teel. Kui Teil tekib vormi täitmisega seoses küsimusi, siis helistage Hariduse Tugiteenuste Keskuse lahtiolekuaegadel telefonil 746 1000.

  Ankeedis kajastatud isikuandmed kogutakse nõustamise efektiivse läbiviimise toetamiseks. Toetudes isikuandmete kaitse üldmäärusele kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. HTK andmekaitsetingimuste kohta loe siit.