Tugispetsialisti teenus

Sihtrühm: Tuge vajav laps ja tema lähivõrgustik. 

Teenuse sisu: Tuge vajava lapse esmane uuring, tulemuste tagasisidestamine, võrgustiku nõustamine. Jätkub kliendi vajadustest lähtuv nõustamisteenus, diagnostiline õpe. Vajadusel õpetajate, tugispetsialistide (korduv) nõustamine ja toetav vaatlus haridusasutuses, eesmärgiga saavutada lapse toe vajadusele vastav õpikeskkond.   

Pöörduge individuaalnõustamise teenusele, kui märkate, et teie lapse edukas toimetulek on häiritud ning seni pakutud tugiteenused haridusasutuses ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Probleemi esmasel ilmnemisel soovitame kõigepealt pöörduda lapse haridusasutuse tugimeeskonna poole. 

Haridusasutusel palume täita pidepunktid.

NB! Nõustame Tartu linna lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid!

  Palun veenduge, et sisestatud telefoninumber ning e-posti aadress on korrektsed!  ·Mis on Teie pöördumise peamine põhjus? ·Kas on kindel spetsialist, kelle vastuvõtule sooviksite tulla? ·Kes soovitas pöörduda?


  ·Mida ootate nõustamiselt? ·Mis osas vajate abi HTK spetsialistidelt?  Võimalusel lisage järgnevad lapse kohta käivad dokumendid
  - pidepunktid saab alla laadida siit

  Kui te ei saa hetkel dokumente lisada, siis palun saatke need üks nädal enne esmast kohtumist aadressile htk@htk.tartu.ee, tooge dokumendid Hariduse Tugiteenuste Keskuse sekretärile aadressil Tähe 56, Tartu või võtke kaasa esmasele nõustamisele.

  captcha

  * - Kohustuslik väli

   

  Õppenõustamisel toimub kliendi terviseandmete töötlemine lapsevanema nõusolekul. Nõusoleku andmiseks oleme välja töötanud nõusoleku vormi (lae alla siit). Palume kliendil vastuvõtule tulles:

  • väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud dokument kaasa võtta,
  • digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vorm enne nõustamisaega aadressile htk@htk.tartu.ee saata,
  • või täita dokument Hariduse Tugiteenuste Keskuses kohapeal.

  Pärast taotluse esitamist võtame Teiega ühendust hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluses esitatud e-maili või telefoni teel. Kui Teil tekib vormi täitmisega seoses küsimusi, siis helistage Hariduse Tugiteenuste Keskuse lahtiolekuaegadel telefonil 746 1000.

  Ankeedis kajastatud isikuandmed kogutakse nõustamise efektiivse läbiviimise toetamiseks. Toetudes isikuandmete kaitse üldmäärusele kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. HTK andmekaitsetingimuste kohta loe siit.