Hariduse Tugiteenuste Keskus on hariduslikke tugiteenuseid koordineeriv ja arendav kompetentsikeskus, mille ülesanne on koostöös Tartu linna haridusosakonna ja haridusasutustega tagada toevajadustega lastele ning peredele vajalikud teenused Tartu linnas.

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater. Meie teenuste kohta loe täpsemalt siit. 

Palun tulge vastuvõtule tervena. Haigustunnuste (nohu, köha, palavik) ilmnemisel helistage 746 1000, et leppida kokku uus vastuvõtuaeg.

Järgmised sündmused

PsĂĽhholoogide aineĂĽhenduse seminar

Teema: "Väärtused ja tõekspidamised"

Loe lähemalt »

Koolide HEVKOde ja eripedagoogide aineĂĽhenduse kohtumine

Teema: Tugispetsialisti nõustamisoskused. Muutust toetav koostöö õpetaja ja lapsevanemaga. 

Loe lähemalt »

Lasteaedade HEVKOde aineĂĽhenduse kohtumine

Teemad: HEVKode dokumentatsioon, toe vajadusega laste liikumine lasteaiast kooli, edasised plaanid

Loe lähemalt »
SĂĽndmuste kalender >>