Abiks lugema ja kirjutama õpetamisel

Sihtrühm: Tartu linna lasteaedade õpetajad, grupis maksimaalselt 20 inimest

Maht: 6 akadeemilist tundi

Koolituse aeg ja koht: Hariduse Tugiteenuste Keskuses 24. oktoobril 2023 kell 10-16. Hetkel on koolitusgrupp täitunud. Teatame uutest võimalustest lähiajal.

Koolitajad: logopeed Ülle Kuusik ja eripedagoog Keiti Kungla-Lilo

Eesmärgid:  

  • Õpetajad mõistavad kirjaliku kõne eripära.
  • Õpetajad teavad lugemis- ja kirjutamistoimingute operatsioone ning oskavad neid kujundada.
  • Õpetajad on omandanud abistavad võtted lisatuge vajavate laste õpetamisel.

Korralduslikud küsimused edastage Keiti Kungla-Lilole, keiti.kungla-lilo@htk.tartu.ee