Psühholoogid

Psühholoog hindab lapse vaimset arengut ning seda mõjutavaid tegureid. Psühholoog oskab anda nõu suhtlemis- ja käitumisprobleemide korral, selgitab välja lapse vajadused, võimed ning nõustab vanemat, kuidas lapse arengule kaasa aidata.

Ly Erg : Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly Erg

Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly tegeleb laste koolimurede põhjuste välja selgitamise ja leevendamisega ning perede, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamise ja koostöö edendamisega.
ly.erg@htk.tartu.ee
Kaisa Hunt : Psühholoog

Kaisa Hunt

Psühholoog

kaisa.hunt@htk.tartu.ee
Rena Pent : Psühholoog

Rena Pent

Psühholoog

Rena pakub psühholoogilist nõustamist lastele ja noortele ning nende peredele. Esimesele kohtumisele on oodatud terve pere.

rena.pent@htk.tartu.ee
Jana Saluoks : Psühholoog

Jana Saluoks

Psühholoog

Jana tegeleb valdavalt väikelaste ja koolieelikutega, kasutades oma töös palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapia, kunstiteraapia). Ta viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist.
jana.saluoks@htk.tartu.ee
Piret Arendi : Psühholoog

Piret Arendi

Psühholoog

piret.arendi@htk.tartu.ee
Piret Evert : Psühholoog

Piret Evert

Psühholoog

Piret tegeleb valdavalt väikeste lastega ja neid ümbritseva süsteemiga, milleks on kodu ja lasteaed. Ta kasutab oma töös teadmisi mängu-, pere- ja skeemiteraapiast.

 

piret.evert@htk.tartu.ee
Rine Kukk : Psühholoog

Rine Kukk

Psühholoog

Lastega töös kasutab ta mänguteraapia väljaõppes omandatud tehnikaid.

rine.kukk@htk.tartu.ee
Maria Urbel : Psühholoog

Maria Urbel

Psühholoog

Maria töötab lastega, rakendades pere-, mängu- ja loovteraapia võtteid. Maria nõustab ja toetab lasteaedades eesti- ja venekeelseid lapsi, nende vanemaid, õpetajaid ning juhtkonda.

maria.urbel@htk.tartu.ee
Annika Maarend : Psühholoog

Annika Maarend

Psühholoog

annika.maarend@htk.tartu.ee
Elis Sarapuu : Psühholoog

Elis Sarapuu

Psühholoog

elis.sarapuu@htk.tartu.ee