Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi

Tartu linnas pakuvad psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi järgmised asutused:

ASUTUSTEENUSE LIIKKONTAKT
Lasteaiad, lasteaiapsühholoog● Haridusasutuses käivatele lastele tasutaInfo lasteaia koduleheküljelt, lasteaiast
Koolid, koolipsühholoog● Haridusasutuses käivatele lastele tasutaInfo kooli koduleheküljelt, koolist
Hariduse Tugiteenuste Keskus● Tartu linna haridusasutuses käivatele lastele tasuta
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
htk@htk.tartu.ee
746 1000
www.tugiteenused.tartu.ee
Tartu Rajaleidja Keskus● Tasuta kõigile pöördujatele735 0700
https://rajaleidja.ee/keskused
Tartu Laste Tugikeskus● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Sotsiaalkindlustusabi suunamisel tasuta
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Tartu linna lastekaitse suunamisel tasuta
ch.abuse@online.ee
7484666
www.tugikeskus.org.ee
Tartu Nõustamis- ja kriisiabikeskus● Tasuline teenus
● Tartu linna vähekindlustatud elanikele ja riskirühmadele tasuta või soodushindadega:
-Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega 
-Sotsiaalkindlustusameti suunamisel tasuta 
-Registreeritud töötule  Töötukassa kinnitusel tasuta 
-Tartu linna sotsiaaltöötaja või lastekaitse suunamisel tasuta
tnk@tnk.tartu.ee
7427555
+372 55517427
www.tnk .tartu.ee
Katriito nõustamis- ja psühhoteraapiakeskus● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Sotsiaalkindlustusameti poolt toetatud teenustele tasuta
katriito@katriito.ee
+372 56297411
www.katriito.ee
Sotsiaalkindlustusamet● Riiklik perelepitusinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Hingekeel Nõustamiskeskus● Tasuline teenus
● Ohvriabi seadusest tulenevatel tingimustel tasuta
● Eesti Perelepitajate Ühingu toetatult hüvitusvõimalus
+372 55517974
https://hingekeel.ee/
Pro Vida Kliinik● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Ohvriabi seadusele tuginevatel tingimustel tasuta
info@provida.ee
+372 59127991
www.provida.ee
Varajase Kaasamise Keskus● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
kabinet@vkkeskus.ee
+372 58876144
www.vkkeskus.ee
Juvensis● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
info@juvenis.ee
+372 56501902
www.juvenis.ee
Ambromed● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@ambromed.ee
745 1175
www.ambromed.ee
Dorpat Tervis● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@dorpattervis.ee
+372 5109944
www.dorpattervis.ee
Activitas● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@activitas.ee
+372 5013410
www.activitas.ee/
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@diabeedikool.ee
+372 53037571
www.diabeedikool.ee
Tartu Maarja Tugikeskus● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu intellektipuudega lastele/noorukitelenele@maarjatugikeskus.ee
www.maarjatugikeskus.ee
MTÜ Ühiselt● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@yhiselt.ee
+372 5224005
www.yhiselt.ee
Tartu Ülikooli Kliinikum● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
kliinikum@kliinikum.ee
731 8131
www.kliinikum.ee
Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse osakonna ambulatoorne üksus● Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirjaMõisavahe 34c, Tartu
731 8823
Ambulatoorne vastuvõtt (kliinikum.ee)
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku erakorralise meditsiini osakond● Erakorraline kriisiabiRaja 31
24h telefon 731 8764
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Perearsti saatekirja alusel
731 9100; 7 319 645
Tarbatu Tervisepark● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@tervisepark.ee
+372 55564662
www.tervisepark.ee
Tartu Emajõe Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu nägemispuuetega lastelerehab@tek.tartu.ee
7400269
www.tek.tartu.ee
Tartu Herbert Masingu Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudureha@masing.tartu.ee www.masing.tartu.ee
Tartu Hiie Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende võrgustiku liikmetelehiiekool@hiiekool.ee
7422397
www.hiiekool.ee
Peretarkuse Keskus● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
www.peretarkus.ee
E.G.U Erapraksis● Tasuline teenus
● Haigekassa lepingupartner
info@eguerapraksis.ee
+372 5500355
www.eguerapraksis.ee
Jaanson ja Lääne OÜ● Tasuline teenus
● Haigekassa lepingupartner
733 3446
http://www.jl.ee/
Vireo● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@vireo.ee
+372 55991100
www.vireo.ee
Perepraksis● Tasuline teenus  perepraksis@gmail.com
+375 53456498
www.perepraksis.weebly.com
Perekonsultatsioonid● Tasuline teenus  kiira@perekonsultatsioonid.ee
+372 5219240
www.perekonsultatsioonid.ee
Luwi koolituskeskus● Tasuline teenus  noustamine@luwi.ee
+372 53338365
www.luwi.ee/noustamisteenus/
A-kliinik● Tasuline teenus, keskendudes sõltuvushaigustega klientidele ning nende lähedastele.  akliinik@hot.ee
+372 55613446
www.akliinik.ee
Episteme● Tasuline teenus  www.episteme.ee  
Hingeteraapia● Tasuline teenus  stella@hingeteraapia.ee
+372 58498141
www.hingeteraapia.ee
Julia Laanemetsa Erapraksis● Tasuline teenus  jlerapraksis@gmail.com
+372 55544717
www.julialaanemets.ee
Lii Kaudne● Tasuline teenus (Pereteraapia)  lii.kaudne@gmail.com
+372 5257253
www.minaise.ee
Suhtetark● Tasuline teenus  suhtetark@gmail.com
www.suhtetark.ee
Kõnekoda● Tasuline teenus  info@konekoda.ee
+372 58534800 https://konekoda.ee/psuhholoogiline-kaugnoustamine/
Confido● Tasuline teenus  info@confido.ee
1330
https://www.confido.ee/tartu-raatuse-kliinik/vaimse-tervise-keskus-tartus/

Tabel on koostatud avalikult kättesaadava info alusel oktoobris 2022. Koostajal puudub vastutus teenuse kvaliteedi osas.