Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi

Tartu linnas pakuvad psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi järgmised asutused:

ASUTUSTEENUSE LIIKKONTAKT
Lasteaiad, lasteaiapsühholoog● Haridusasutuses käivatele lastele tasutaInfo lasteaia koduleheküljelt, lasteaiast
Koolid, koolipsühholoog● Haridusasutuses käivatele lastele tasutaInfo kooli koduleheküljelt, koolist
Hariduse Tugiteenuste Keskus● Tartu linna haridusasutuses käivatele lastele tasuta
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
htk@htk.tartu.ee
746 1000
htk.tartu.ee
Tartu Rajaleidja Keskus● Tasuta kõigile pöördujatele735 0700
rajaleidja.ee/keskused
Tartu Laste Tugikeskus● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Sotsiaalkindlustusabi suunamisel tasuta
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Tartu linna lastekaitse suunamisel tasuta
ch.abuse@online.ee
7484666
tugikeskus.org.ee
Tartu Nõustamis- ja kriisiabikeskus● Tasuline teenus 
● Perearsti teraapiafondi 
alusel omaosalusega 
● Sotsiaalkindlustusabi suunamisel tasuta 
● Registreeritud töötule Töötukassa kinnitusel tasuta 
● Tartu linna sotsiaaltöötaja või lastekaitse suunamisel tasuta 
tnk@tnk.tartu.ee
7427555
+372 55517427
tnk.tartu.ee
Katriito nõustamis- ja psühhoteraapiakeskus● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Sotsiaalkindlustusameti poolt toetatud teenustele tasuta
katriito@katriito.ee
+372 56297411
katriito.ee
Sotsiaalkindlustusamet● Riiklik perelepitusinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Hingekeel Nõustamiskeskus● Tasuline teenus
● Ohvriabi seadusest tulenevatel tingimustel tasuta
● Eesti Perelepitajate Ühingu toetatult hüvitusvõimalus
+372 55517974
hingekeel.ee/
Pro Vida Kliinik● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Ohvriabi seadusele tuginevatel tingimustel tasuta
info@provida.ee
+372 59127991
provida.ee
Varajase Kaasamise Keskus● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
kabinet@vkkeskus.ee
+372 58876144
vkkeskus.ee
Juvensis● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
info@juvenis.ee
+372 56501902
juvenis.ee
Ambromed● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@ambromed.ee
745 1175
ambromed.ee
Dorpat Tervis● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@dorpattervis.ee
+372 5109944
dorpattervis.ee
Activitas● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@activitas.ee
+372 5013410
activitas.ee/
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@diabeedikool.ee
+372 53037571
diabeedikool.ee
Tartu Maarja Tugikeskus● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu intellektipuudega lastele/noorukitelenele@maarjatugikeskus.ee
maarjatugikeskus.ee
MTÜ Ühiselt● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@yhiselt.ee
+372 5224005
yhiselt.ee
Tartu Ülikooli Kliinikum● Tasuline teenus
● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
kliinikum@kliinikum.ee
731 8131
kliinikum.ee
Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse osakonna ambulatoorne üksus● Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirjaMõisavahe 34c, Tartu
731 8823
kliinikum.ee
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku erakorralise meditsiini osakond● Erakorraline kriisiabiRaja 31
24h telefon 731 8764
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik● Perearsti teraapiafondi alusel omaosalusega
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
● Perearsti saatekirja alusel
731 9100; 7 319 645
Tarbatu Tervisepark● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@tervisepark.ee
+372 55564662
tervisepark.ee
Tartu Emajõe Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu nägemispuuetega lastelerehab@tek.tartu.ee
7400269
tek.tartu.ee
Tartu Herbert Masingu Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudureha@masing.tartu.ee
masing.tartu.ee
Tartu Hiie Kool● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende võrgustiku liikmetelehiiekool@hiiekool.ee
7422397
hiiekool.ee
Peretarkuse Keskus● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
peretarkus.ee
E.G.U Erapraksis● Tasuline teenus
● Haigekassa lepingupartner
info@eguerapraksis.ee
+372 5500355
eguerapraksis.ee
Jaanson ja Lääne OÜ● Tasuline teenus
● Haigekassa lepingupartner
733 3446
jl.ee/
Vireo● Tasuline teenus
● Rehabilitatsiooniteenuse kaudu
info@vireo.ee
+372 55991100
vireo.ee
Lastefond● Eraisiku taotluse alusel raskelt haigele lapsele ja tema perele teraapiad, psühholoogiline nõustamine või laagrid info@lastefond.ee 
lastefond.ee 
Koolipsühholoogide nõuandeliin ● TasutaEestikeelne telefon: 1226 (igal tööpäeval kell 16-20)
Venekeelne telefon: 1227 (teisipäeviti kl 16-20),
iga kuu esimesel teisipäeval Ukraina keeles
koolipsyhholoogid.ee
Perepraksis● Tasuline teenus  perepraksis@gmail.com
+375 53456498
perepraksis.weebly.com
Perekonsultatsioonid● Tasuline teenus  kiira@perekonsultatsioonid.ee
+372 5219240
perekonsultatsioonid.ee
Luwi koolituskeskus● Tasuline teenus  noustamine@luwi.ee
+372 53338365
luwi.ee/noustamisteenus/
A-kliinik● Tasuline teenus, keskendudes sõltuvushaigustega klientidele ning nende lähedastele.  akliinik@hot.ee
+372 55613446
akliinik.ee
Episteme● Tasuline teenus  episteme.ee  
Hingeteraapia● Tasuline teenus  stella@hingeteraapia.ee
+372 58498141
hingeteraapia.ee
Julia Laanemetsa Erapraksis● Tasuline teenus  jlerapraksis@gmail.com
+372 55544717
julialaanemets.ee
Lii Kaudne● Tasuline teenus (Pereteraapia)  lii.kaudne@gmail.com
+372 5257253
minaise.ee
Suhtetark● Tasuline teenus  suhtetark@gmail.com
suhtetark.ee
Confido● Tasuline teenus  info@confido.ee
1330
confido.ee
Ajuagentuur● Tasuline teenus  info@ajuagentuur.ee
+372 5171567
ajuagentuur.ee
Libertas Vaimse Tervise Keskus● Tasuline teenus  libertas@libertas.ee
+372 55640023
libertas.ee
Pareng● Tasuline teenuspille.pareng@gmail.com 
Pareng Facebook 
OÜ ProPositum ● Tasuline teenustatjanatsvetkova7@gmail.com 
+372 55624190 
tartupsuhholoog.ee/et/eesti/    
Parem Pere● Tasuline teenusinfo@parempere.ee 
parempere.ee  
Tundekoda erapraksis● Tasuline teenustundekoda@gmail.com 
+372 53476150 
tundekoda.ee 
Gordoni perekool● Lapsevanemate oskuste õppe grupp 
● Tasuline teenus 
perekeskus@sinamina.ee 
sinamina.ee
Imelised aastad● Lapsevanemate oskuste õppe grupp 
● TAI ja kohaliku omavalitsuse rahastusega 
tarkvanem.ee
Täpsemat infot saab ka oma piirkonna lastekaitsetöötajalt 
MTÜ Tartu  Psühhodraama Instituut ● Laste emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi toetavad grupid 
● Tasuline teenus 
pdi@psyhhodraama.ee 
psyhhodraama.ee

Tabel on koostatud avalikult kättesaadava info alusel veebruaris 2024. Koostajal puudub vastutus teenuse kvaliteedi osas.