Eelkoolid

Hariduse Tugiteenuste Keskus (HTK) pakub igal õppeaastal (oktoober-aprill) lisatuge vajavatele koolieelikutele õppe- ja arendustegevusi väiksemates (6-8 last) gruppides.

Õppeaasta alguses (septembris) komplekteeritakse kaks eelkooligruppi: üks suunitlusega õpiraskustega lastele ning teine sotsiaalse ja emotsionaalse arengu lisatoe vajadustega lastele.  Eelkooligruppidesse jõuavad enamasti lapsed, kes on juba varasemalt HTK spetsialistide vaateväljas olnud ning vajavad enne kooli minekut spetsiifilisemat õppe- ja arendustegevust lisaks ka koolivalmiduse hindamist dünaamikas.  

Juhendajateks on HTK spetsialistid: 

Eripedagoog Merle Varik (merle.varik@htk.tartu.ee) – õpiraskustega eelkooligrupi juhendaja 

Psühholoog Jana Saluoks (jana.saluoks@htk.tartu.ee) – sotsiaalsete oskuste eelkooligrupi juhendaja 

Logopeed Päivi Kõiv – sotsiaalsete oskuste eelkooligrupi juhendaja 

Täpsema info saamiseks palun pöörduge huvipakkuva grupi juhendaja poole.