Vanemlusprogramm “More Than Words”

HTKs viiakse igal aastal läbi Kanadas Haneni keskuses väljatöötatud vanemlusprogramm „More Than Words“ .

Sihtrühm: Programm on mõeldud peredele, kus kasvab autismispektri häire või suhtlemisraskustega laps

Sisu: Programmi eesmärk on suurendada vanemate osalust lapse sotsiaalsete ning suhtlemisoskuste arendamisel. Programmi raames õpivad vanemad:

  • märkama lapse suhtlemiskavatsusi;
  • ärgitama last suhtlema igapäevaste ühistegevuste käigus;
  • toetama lapse mänguoskusi;
  • abistama kõne mõistmisel.

Programmi lõpetanud vanemad:

  • teavad, millisel suhtlemistasemel on laps ja seavad sellest lähtuvalt ka oma lapsele realistlikke suhtlemiseesmärke;
  • on osavõtlikumad oma lapse suhtlemiskavatsuste märkamisel;
  • tähtsustavad lapsega suhtlemisel ühiseid huvisid ja on teadlikud selle mõjust suhtlemisoskuste arendamisel.

Programmi juhendab HTK logopeed Katre Kandimaa

Registreerimine: Info ja registreerimine Katre Kandimaa meili teel katre.kandimaa@htk.tartu.ee